GEOSTANDARD Sp. z o.o.

O nasOferta-laboratoriaOfertaOferta-CPTRealizacjePracaKontakt

Geostandard oferuje profesjonalne wykonanie badań statycznego sondowania typu CPT oraz CPT(u) - z pomiarem rozkładu nadwyżek ciśnień porowych w podłożu oraz testów dyssypacji nadwyżek ciśnień w gruncie.

Sondy

Urządzenia penetrujące będące w naszym posiadaniu to dwa ciężkie penetrometry 200 kN produkcji holenderskiej, zabudowane na podwoziach aut ciężarowych oraz ciężka sonda statyczna na podwoziu gąsienicowym.

Park maszynowy umożliwia przeprowadzenie każdego programu badań nawet w ciężkich warunkach terenowych i gruntowych. Dysponujemy rozbudowanym systemem kontroli jakości wyników badań, co w połączeniu z zastosowaniem lokalnych kalibracji odczytów rejestrowanych przez penetrometry stanowi podstawę do prawidłowej interpretacji wyników badań. Zarówno kadra techników–operatorów urządzeń jak i analityków posiada wyższe, kierunkowe wykształcenie, uprawnienia geologiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z urządzeniami pomiarowymi klasy światowej. Doświadczenie to jest wynikiem współpracy z wybitnymi przedstawicielami polskiej i światowej geotechniki oraz ośrodkami badawczymi takimi jak np. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy Politechnika Śląska w Gliwicach.


  • Interpretację wyników badań prowadzimy za pomocą autorskich aplikacji obliczeniowych, pozwalających na szczegółową kontrolę na każdym etapie prac, umożliwiających określenie większości używanych w projektowaniu geotechnicznym parametrów. Posiadany sprzęt, doświadczenie, wiedza oraz unikatowe narzędzia służące do analizy danych, umożliwiają prowadzenie prac oraz opracowanie wyników badań w tempie niedostępnym dla innych jednostek badawczych.

    Sondy


  • Copyright © Geostandard 2007-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt - Art Graphics