GEOSTANDARD Sp. z o.o.

O nasOferta-laboratoriaOfertaOferta-CPTRealizacjePracaKontakt

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do kontaktu.

I. Dokumentacje geologiczne i inżynierskie podłoża

Dokumentacje, projekty i opinie geologiczno-inżynierskie i geotechniczne, oceniające warunki gruntowo-wodne podłoża:

 • pod modernizację dróg
 • pod modernizację linii kolejowych
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie pod modernizację linii kolejowych
 • pod budowę domków jednorodzinnych, osiedli
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie pod budowę osiedli
 • pod budowę, boisk, parkingów, placów manewrowych
 • pod budowę obiektów przemysłowych
 • pod budowę oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie uproszczone, oceniające warunki gruntowo-wodne podłoża wraz z oceną tła geochemicznego pod planowane inwestycje.

Oceny stateczności skarp i zboczy, w celu określenia wskaźnika bezpieczeństwa Fs oraz powstrzymania niekorzystnych procesów geodynamicznych.

Kompleksowa obsługa geotechniczna.

Ekspertyzy obiektów inżynierskich mostów, wiaduktów, posadzek przemysłowych.

Oceny nośności i projekty podbudowy posadzek.

II. Usługi laboratoryjne

Ofertę laboratoryjną prezentujemy w zakładce laboratoria - oferta.

III. Badania polowe

Zagęszczenie:

 • Określenie Id, IL oraz parametrów wytrzymałościowych (sonda statyczna CPT, CPTU)
 • Statyczna sonda CPT

Badania RADAREM GPR do penetracji gruntów.

 • Badania RADAREM GPR do penetracji gruntów
 • Stopień zagęszczenia (sonda dynamiczna DPL, DPH, DPSH)
 • Wskaźnik zagęszczenia (Proctor)
 • Wskaźnik zagęszczenia (Proctor)
 • Moduły i wskaźnik odkształcenia (płyta VSS)
 • Moduły i wskaźnik odkształcenia (płyta VSS)
 • Moduły odkształcenia (płyta dynamiczna)
 • Ugięcie nawierzchni podatnych

Prace laboratoryjne - polowe

 • Odwierty w technologii 'Hilti'
 • Odwierty w technologii "Hilti" - pobór rdzeni z uzyskiem 100%
 • Obsługa oznakowania przy badaniach i pobieraniu prób pod ruchem ciągłym

IV. Osuwiska

Poniżej prezentujemy sposób przeprowadzania projektu, na przykładzie osuwiska na linii kolejowej E-30/CE-30, szlak Środa Śląska - Malczyce, km 34+875 do 34+940, T-1.

A. DYSFUNKCJA NASYPU

Dysfunkcja nasypu

B. WARUNKI GEOLOGICZNE

Warunki geologiczne

C. ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE

Rozwiązanie technologiczne
(kliknij, aby zobaczyć większe)

D. REALIZACJA

Realizacja

Zachęcamy do obejrzenia planszy dotyczącej zwalczania zagrożeń geodynamicznych (PDF 6,1MB).

V. Złoża

Poszukiwanie złóż kopalin

 • Wiercenia złożowe poszukiwawcze
 • Dokumentacje geologiczne złóż

Badania laboratoryjne przydatności gruntów pod względem wbudowania w nasypy

Copyright © Geostandard 2007-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt - Art Graphics